Terje Johansson, VD och koncernchef i Framtiden, Karin Pleijel, kommunalråd med ansvar för miljö och klimat, Aslan Akbas, styrelseordförande Framtiden, Dan Sandén, VD på Framtiden Byggutveckling och Magnus Rudén, VD på Tm2 tog ett gemensamt första sågtag för kvarteret Omställningen.

Under december togs det första spadtaget, eller i det här fallet första sågtaget, för ett unikt pilotprojekt med halverad klimatpåverkan vid Litteraturgatan – kvarteret Omställningen som innehåller 63 lägenheter.

– Mycket glädjande med byggstart för stadens första flerbostadshus med halverad klimatpåverkan, där återbruk är särskilt viktigt så vi tar vara på de resurser vi redan har, säger Karin Pleijel (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och klimat.

För att halvera klimatpåverkan kommer allt från materialval till byggprocess att ses över. Huset byggs bland annat av trästomme och återbrukat byggmaterial. Efter att huset står klart fortsätter vi att sträva efter att våra hyresgäster som flyttar in kan fortsätta att leva klimatsmart i lägenheterna.

– Nu skapar vi historia med vårt klimatkvarter. Vi jobbar med helheten för minskad klimatpåverkan i alla skeden. Allt från materialval till själva byggnationen och att möjliggöra en klimatsmart livsstil för de boende, säger Dan Sandén, VD på Framtiden Byggutveckling.

Bostäderna byggs vid Litteraturgatan nära Selma Lagerlöfs Torg med service, handel och kollektivtrafik, vilket gör det lätt att leva klimatsmart. I kvarteret blir även hyresgästernas kommande livsstil viktig. Exempelvis delnings- och mobilitetstjänster, tvättlounge istället för enskilda tvättmaskiner i lägenheterna och en energieffektiv byggnad.