Nästa kvarter längs Litteraturgatan, kvarter nummer 4, blir ett bostadskvarter som rymmer 62 lägenheter och två verksamhetslokaler. Sandra Nygren, en av arkitekterna i teamet bakom kvarteret, berättar mer om tankarna bakom utformningen:

– Tomten är lite speciell i sitt läge i området eftersom den ligger så nära berget och grönområdet. Tomtens läge har gett oss möjlighet att skapa en innergård där vi låtit berget och grönskan bli en naturlig del av utemiljön. Vi har försökt göra så lite ingrepp som möjligt i berget och istället tagit in naturen och skapat en gård i flera etapper. Förhoppningen är att man får känslan av en rymlig och grön tomt i anslutning till grönområdet, säger Sandra Nygren.

Många av bostäderna i huset är genomgångslägenheter, där man har utsikt både mot gatumiljön och berget på baksidan och de flesta lägenheterna har tillgång till balkong.

– Vi har försökt få in bra kvaliteteter i både stora som små lägenheter med mycket dagsljus och en känsla av rymd. Huset står på en gedigen och väl bearebetad tegelsockel som skapar ett fin materialitet i gatunivån. Våningarna ovan sockeln är putsade.

Kvarteret rymmer även två verksamhetslokaler i bottenplan, där den större vetter mot torgytan.

– Byggnadens högre del skapar en tydlig markering mot torget. Det är också här mot torget som den större lokalen, av de två lokaler som finns i byggnaden, ligger. Här finns det möjlighet för verksamheten att flytta ut med uteservering på torget vilket ger liv till området. Från gatan finns en portal in mot gården, på så sätt har vi fått in siktlinjer från gatan till gården, vilket hjälper till att bryta den långa fasaden mot gatan vilket i sin tur hjälper till att få kvareteret att kännas luftigare, säger Sandra Nygren.

Tegelsockeln på kvarteret ger ett gediget och bearbetat intryck.

Utsikten från fönster och balkonger bjuder på mycket grönska tätt inpå knuten.

Bygget av kvarter 4 pågår för fullt, uthyrningen startar hösten 2023 med inflyttning våren 2024. Intill bostadskvarteret byggs en förskola.