Titta in i lägenheterna!

Uthyrningen pågår för fullt och här har vi några rykande färska bilder från de fina lägenheterna på Smögengatan i Torpa. De flesta interiör- och utsiktsbilderna är tagna från våning 5, några är tagna från entréplanet.