Rapport från bygget i Torpa

Vårt projekt i Torpa nära Östra sjukhuset är i full gång och fortskrider enligt plan. Här kommer några bilder.