Nu spontas och pålas det på Mandolingatan

Nu är Poseidons bygge i full gång på Mandolingatan vid Frölunda Torg. I förra veckan sattes pålningen, spontningen och schaktningen igång för kvarter A – med planerad inflyttning i slutet av 2021.

– Vi har nu satt igång med markarbeten. Pålning, spontning och schaktning har inletts och man får räkna med byggbuller från platsen av och till. Andra jobb som utförts är flytt av vattenledning där en del av Mandolingatan togs i anspråk för inkoppling mot en ledning i gatan, berättar Anna Runesson som projektleder Poseidons byggnation från Framtiden Byggutveckling.

104 hyresrätter och distriktskontor i kvarter A

I kvarter A som byggstartade i februari kommer 4 fristående 3 till 10-våningshus byggas med 104 hyresrätter. Främst tvåor men även ettor och några treor. I huset kommer även ett nytt distriktskontor uppföras för Poseidon samt lokaler för butiks- eller caféverksamhet. Intill uppförs 28 stycken parkeringsplatser i markplan.

När det gäller kvarter EF är planen att byggbodar ska monteras intill Orientkungens butikslokal under april. Fysiska arbeten i form av rivnings- och schaktarbeten beräknas starta vecka 14. Förutsättningen för dessa arbeten är att bygglov erhålls. Preliminär etableringsstart för kvarter BC är i juni och preliminär byggstart i augusti 2019.

– Det kommer som sagt bli en del buller under tiden vi spontar och pålar. Vi hoppas att de som bor i närområdet har överseende för störningarna och ser det positiva, nämligen att vi tillför staden fler bostäder, säger Anna Runesson.

Liten byggordlista

Schaktning – När man gräver och forslar bort jord och iordningställer en plan yta med fast mark för grunden
Spontning – När man slår ner tjocka stålplåtar i marken och skapar en stödkonstruktion för effektiv schaktning och grundläggning
Pålning – När man slår ner långa stålpålar och därmed skapar en stabil undergrund för huset, så att det står stabilt helt enkelt

Här syns Poseidons nya kvarter som nu byggs på Mandolingatan