Morgonbild från bygget

Det går stadigt framåt med byggnationen på Mandolingatan vid Frölunda Torg.

Så här såg byggarbetsplatsen ut på kvarter E-F i morse. Sprängningen är avslutad och inom kort inleds schaktnings-, spontnings- och pålningsarbeten på platsen.

LITEN BYGGORDLISTA
Schaktning – När man gräver och forslar bort jord och iordningställer en plan yta med fast mark för grunden
Spontning – När man slår ner tjocka stålplåtar i marken och skapar en stödkonstruktion för effektiv schaktning och grundläggning
Pålning – När man slår ner långa stålpålar och därmed skapar en stabil undergrund för huset, så att det står stabilt helt enkelt