Om projektet

Längs Masthuggskajen växer nu en helt ny stadsdel fram med en blandning av bostäder, parker, hotell, arbetsplatser och lokaler. Här bygger Poseidon ett hus i trä med 126 nya hyresrätter och en grönskande gård på taket.

Masthuggskajen, som sträcker sig från Järntorget via Långgatorna och hamnen, blir en levande, hållbar och kontrastrik stadsdel. Här skapas nya gångstråk och ytor som bjuder in till folkliv, restaurangbesök, kultur och möten. Som en kontrast till de höga byggnaderna skapas mycket grönska mellan husen – två nya parker byggs i kvarteren och drygt 300 träd planteras i området.

p

Kortfakta

Byggstart: 2022
Område: Masthugget
Antal lägenheter: 126
Storlek: 1-2 rum och kök
Cirka hyra: Ej fastställd
Status: Pågående

Lätt att leva klimatsmart

På Masthuggskajen ska det vara enkelt att leva hållbart. Det blir gott om cykelparkeringar, lånecyklar, effektiv kollektivtrafik och flera bilpooler, som förenklar för dig som vill resa och leva hållbart. All bebyggelse ska ha låg miljöpåverkan och Poseidons nya hus kommer att byggas enligt miljöbyggnad silver, vilket innebär att vi tar hänsyn till miljön i flera aspekter av bygget.

Trähus med gård på taket

För Poseidon bygger Framtiden Byggutveckling nu 126 nya hyresrätter med 1 till 2 rum med kök. Huset får tio våningar och byggs i trä. I bottenplan görs plats för verksamhetslokaler. Eftersom gårdsytorna på marken är begränsade skapas istället en grönyta på taket med en gårdsmiljö som kan användas av alla hyresgäster i huset.

Poseidons lägenheter byggs vid Masthamnsgatan i kvarterens västra del och beräknas vara klara för inflyttning 2025.

Masthuggskajen