Huset växer – och här ser du mer hur det blir

Det händer grejor på Mandolingatan intill Frölunda Torg. Helt enligt plan byggs 530 lägenheter som utmed alléns rader av träd ska forma mysiga, gröna kvarter med citykänsla. Här kan du se Västra Göteborg från ovan!

I Kvarter A, på de två husen närmast Frölunda torg, muras det fasad, utförs plåtarbeten och görs taktäckning. Invändigt görs arbeten med installationer och innerväggar. På ett tredje hus monteras stomme och fyra våningsplan är resta. I det fjärde huset närmast Mandolingatan är tre våningsplan resta. Enligt planen är det inflyttning i kvarterets hus innan sommaren 2021.

För Kvarter BC är stommen rest med tre våningsplan i huset i vinkel. För kvarterets hus mot parkeringsgaraget har stomarbetena nyligen inletts. Planerad inflyttning är fjärde kvartalet 2021.

I Kvarter EF monteras stomme. Två våningsplan är resta och tredje våningsplanet påbörjat. Gjutning pågår också för bottenplattan för parkeringsgarage. Parallellt med stomarbetet kommer fasadmurning, taktäckning och invändiga arbeten utföras. Planerad inflyttning är efter sommaren 2021.

Det blir fint det här!

Bilderna är från månadsskiftet januari-februari 2020!