Flera våningar på hus 1, 2 och 3

Nu växer husen på Torpagatan upp, våning efter våning. De tre första husen på Torpagatan har fått fjärrvärmen dragen, och uppvärmningen har startats upp.

På hus 1 är alla våningar på plats, takmontering görs i veckan och uppvärmningen är igång. Hus 2 har en våning kvar att montera och hus 3 två våningar, där planerar man att starta upp uppvärmningen i veckan. 70 % av alla fönster i de tre husen är installerade.

På hus 6 är bottenvåningen påbörjad, på hus 7 är det påbörjat för montering av första våningen och hus 8 gjuts nu grunden. På hus 9 är markarbetena påbörjade så att anläggningen av grunden kan gå igång i mitten av juni.