Bygget startat på Hogenskildsgatan

I veckan var det byggstart på Hogenskildsgatan, där vi i etapper tillför 57 nya lägenheter i två våningsplan på befintliga hus i Lunden. Här bor man i ett avskilt läge och får en svårslagen utsikt över Delsjöområdet!

Nu har byggbodar ställts fram så att renoveringarna och byggnationen i första etappen kan starta upp. De 57 lägenheter som byggs till blir i form av mindre ettor till fyrarummare med lite olika planlösningar och kvalitéer.

De två huskroppar som vi nu bygger på uppfördes i början av 60-talet. De nya våningarna kommer att kläs i skivor, som harmonierar väl med de nuvarande fasaderna i rött tegel. I samband med påbyggnaden bygger vi även hissar till husen, gör stambyten i båda husen, skapar nya miljöhus med sortering i nio fraktioner samt installerar individuell mätning av varmvatten i nya och befintliga lägenheter.

Byggnationen görs i etapper, med planerad inflyttning i den första etappen någon gång efter årsskiftet 2019/2020.