Bygget pågår på Titteridammsvägen

Spaden är satt i marken på Titteridammsvägen, intill träden mittemot Angereds Centrum.

152 till hyresrätter blir det och många tvåor, som behövs i området. Ekologi löper igenom hela projektet, både när det gäller husens utformning som blir i trä med flexibla planlösningar och luftiga loftgångar mot den gröna gården och träden.

Här se du en bild från platsen där husen ska stå!