Bygget av första hyresrätterna är igång

Det händer mycket längs Litteraturgatan. Anna Wetterberg är en av projektledare från Framtiden Byggutveckling och berättar att pålningsarbetet för första kvarteret nu är på gång.

Anna Wetterberg, projektledare Framtiden Byggutveckling

Vad händer just nu vid Litteraturgatan?

– Rivningen av p-däcket i kvarter 5 blev klart häromveckan, därefter har det varit terrassering inför pålning. Längs med Markurellgatan, bland annat i anslutning till det som ska bli kvarter 9, har ett arbete pågått med att lägga en ny fjärrvärmeanläggning.

Hur många bostäder ska ni bygga här?

– Totalt längs Litteraturgatan räknar vi med att få till ungefär 750 bostäder, fördelade på 11 kvarter. Tre av kvarteren, med ca 200 bostäder, kommer att vara bostadsrätter som Egnahemsbolaget bygger. Resterande åtta kvarter blir hyresrätter som ska ägas och förvaltas av Poseidon. Utöver bostäder tillkommer det lokaler i bottenvåningen på flertalet av kvarteren och mellan kvarter 3 och 4 kommer ett litet lokalt torg att anläggas. I anslutning och mellan torget och Krumelurberget kommer en förskola med sex avdelningar att byggas av Lokalförvaltningen.

– Kvarter 5 och 9 är först ut och i dessa kommer vi att bygga parkeringshus med totalt ca 560 parkeringsplatser och 62 bostäder.

Hur ser tidplanen ut under 2021?

– I kvarter 5 startade rivningen i januari i år, nu i mars kommer pålningen att dra igång och i april/maj kommer stommen att börja resas.

– Kvarter 9 har produktionsstart i september, innan dess i augusti kommer förberedande arbeten att göras i form av en ny infart till parkeringen söder om kvarter 9, för att skapa avstånd mellan arbetsplatsområdet och parkeringen.

Vad kan man förvänta sig som boende i de nya kvarteren längs Litteraturgatan?

– Målet har varit att skapa variation längs med Litteraturgatan, bygga bort parkeringarna och ge förutsättningar för mer liv och rörelse på gatan. Poseidon har tagit över Hjalmar Bergmans, Baron Rogers och Markurellgatan och tanken är att dessa ska utformas på de gåendes villkor, med trevliga platsbildningar för att skapa fler mötesplatser i området. Ännu en ambition i området är att förenkla vardagen utan bil, därav fokus på gångstråk och cykelbanor, fler platsbildningar och lokaler för verksamheter i området för lokalt umgänge och mobilitetsåtgärder.

När kan de första flytta in i kvarter 5 och 9?

– Kvarter 5 planeras vara inflyttningsklart i juli 2022 och kvarter 9 i juni 2023, berättar Anna.